Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků

Činnost oddělení se v souladu s koncepty tzv. mezinárodních a transnacionálních dějin (international a transnational history) soustřeďuje podél dvou hlavních výzkumných linií. Jedná se o výzkum globálních konfliktů a role Československa na mezinárodní scéně zhruba mezi lety 1938 až 1989 (exil v průběhu druhé světové války, druhý odboj, osvobození Československa, tzv. třetí exil). V této linii se zájem soustředí také na roli Československa v mezinárodním komunistickém hnutí a jeho postavení v rámci struktur tzv. východního bloku v průběhu studené války. Stále větší pozornost by měla být věnována i roli Československa a posléze České republiky v post-studenoválečném mezinárodní dění devadesátých let 20. století a dále po přelomu třetího milénia. Druhá tematická linie výzkumu se obecně věnuje dopadům globálních konfliktů na společnost, a to včetně etnických a sociálních transformací (zejména pak v příhraničních regionech Československa/České republiky po druhé světové válce), osudu přeživší židovské či romské populace a jejich inkluze do nové společnosti, to vše se snahou o náhled v širší mezinárodně-komparativní perspektivě.

Členové oddělení

vedoucí: Kocian Jiří
Bednařík Petr, Berkyová Renata, Bílý Matěj, Čapková Kateřina, Čížová Júlia, Ďurčo Michal, Janáč Jiří, Jandák Marek, Koura Jan, Kovařík David, Loučová Petra, Maršálek Zdenko, Mazanec Jakub, Nosková Helena, Olšáková Doubravka, Pácha Martin, Patočková Radka, Pešta Mikuláš, Smetana Vít, Taterová Eva, Tůma Oldřich, Zdařilová Eva

Tematické weby

Košík