Oddělení politických dějin

Badatelský zájem oddělení se soustřeďuje na studium politických institucí, aktérů, podob rozhodování a jeho důsledků v období komunistické diktatury i po jejím pádu. Svým přístupem vyjadřuje spřízněnost s „novými“ politickými dějinami. Nezabývá se tedy pouze centrálními aktéry či formálními výstupy politických orgánů, ale i tím, jak je jejich rozhodování ovlivněno širokým dobovým  kontextem. Při zkoumání institucí se kromě personálního obsazení zajímá i o hodnoty, normy a symbolické obsahy, jež s sebou nesou.

Výzkumnými prioritami jsou dějiny Komunistické strany Československa, dějiny represivních politik a praktik a politické rezistence, Pražské jaro 1968, dějiny parlamentarismu, politické transformace po roce 1989 a nově též dějiny městských politik od druhé světové války po současnost. Všechny oblasti a výzkumné otázky jsou sledovány v širších nadnárodních perspektivách, zejména regionální a celoevropské, při soustavné spolupráci se zahraničními kolegy a partnerskými výzkumnými týmy.

Členové oddělení

vedoucí: Roubal Petr
Drápala Milan, Dobeš Jan, Hoppe Jiří, Kocian Jiří, Lenčéšová Michaela, Pernes Jiří, Pinerová Klára, Průchová#Hrůzová Andrea, Spurný Matěj, Štefek Martin, Tučková Michaela, Zahradníček Tomáš

Tematické weby

Košík