Pracovní skupina pro dějiny post-socialismu

Pracovní skupina se zabývá politickou, sociální a kulturní proměnou české a československé společnosti posledních cca třiceti let. Překračuje pomyslnou hranici roku 1989, která neproduktivně odděluje historiografii státního socialismu od sociálně-vědní reflexe post-socialismu. Historizuje hlavní současná témata (parlamentní demokracie, ekonomická transformace, konzumní kapitalismus, europeizace, enviromentalismus, změny politických či národních identit, korupce) tím, že se ptá po jejich pramenech, vývojových možnostech a limitech v delším časovém kontinuu od pozdního socialismu osmdesátých let do současnosti. Oproti systémovému pohledu většinové sociálně-vědní literatury zdůrazňuje diachronní vývojovou osu a perspektivu jednotlivých historických aktérů, ať už individuálních či kolektivních. Vedle časové bariéry roku 1989 usiluje také o překročení úzké národně-historické perspektivy a zkoumané jevy chápe jako výsledek širších (středo)evropských procesů.

Výzkumný tým

vedoucí: Kopeček Michal
Gjuričová Adéla, Pehe Veronika, Roubal Petr, Sommer Vítězslav, Spurný Matěj, Suk Jiří, Zahradníček Tomáš, Andělová Kristina, Studený Luboš

Tematické weby

Košík