Pracovní skupina pro studium studené války

Hlavním cílem skupiny je přispívat k zintenzívnění výzkumu studené války v České republice a k nárůstu obecného povědomí o mezinárodní úloze Československa v téměř pěti desetiletích poválečné historie. Primárním záměrem je integrovat, propojit a posílit dosavadní výzkum studené války a československé role v ní a postupně rozšiřovat rozsah tohoto výzkumu. Z řady důvodů má badatelský výzkum období 1945–1989 zásadní význam pro pochopení kořenů aktuálních konfliktů i hlubších souvislostí současné situace v mnoha oblastech světa, a to včetně střední a východní Evropy. Velmi otevřený přístup k archivním pramenům v České republice rovněž umožňuje předkládat mezinárodní historické obci řadu zajímavých podnětů a představit možnosti a limity působení menších aktérů studené války v nové perspektivě.

Pracovní skupina soustřeďuje badatele, kteří se specializují na dějiny studené války, ale také externí spolupracovníky, jejichž výzkum se zaměřuje i na problémy post-bipolárního světa. Jednou z ambicí je tak překlenout mezeru mezi výzkumem studené války a zkoumáním současných mezinárodních vztahů.

Skupina spolupracuje s předními akademickými institucemi obdobného zaměření v dalších zemích (National Security Archive ve Washingtonu, Cold War History Research Center v Budapešti či Harvard Project for Cold War Studies při Harvard University v Cambridge, MA) a rovněž s mnoha předními historiky studené války. Snaží se být aktivním členem sítě mezinárodních výzkumných institucí zabývajících se studenou válkou a jejími dopady na současný svět, jejichž důsledná analýza nabývá v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině opět na mimořádné aktuálnosti

Výzkumný tým

vedoucí: Smetana Vít
Bílý Matěj, Bortlová#Vondráková Hana, Koura Jan, Maršálek Zdenko, Pešta Mikuláš, Taterová Eva, Tůma Oldřich, Vilímek Tomáš

Tematické weby

Košík