Pracovní skupina pro studium studené války

Hlavním cílem skupiny je přispívat k zintenzívnění výzkumu studené války v České republice a k nárůstu obecného povědomí o mezinárodní úloze Československa v téměř pěti desetiletích poválečné historie. Jejím primárním záměrem je integrovat, propojit a posílit dosavadní výzkum studené války a československé role v ní a postupně rozšiřovat rozsah tohoto výzkumu. Z řady důvodů má badatelský výzkum období 1945–1989 zásadní význam, přinejmenším ve snaze lépe porozumět současné situaci v mnoha oblastech světa, a to včetně střední a východní Evropy.

Pracovní skupina soustřeďuje badatele, kteří se specializují na dějiny studené války, ale i externí spolupracovníky, jejichž výzkum se zaměřuje i na problémy post-bipolárního světa. Ambicí centra je překlenout mezeru mezi výzkumem studené války a zkoumáním současných mezinárodních vztahů.

Skupina spolupracuje s předními akademickými institucemi obdobného zaměření v dalších zemích (National Security Archive ve Washingtonu; Cold War History Research Center v Budapešti; Harvard Project for Cold War Studies při Harvard University v Cambridge, Massachusetts) a rovněž s mnoha předními historiky studené války; snaží se být aktivním členem sítě mezinárodních výzkumných institucí zabývajících se studenou válkou a jejími dopady na současný svět.

Výzkumný tým

vedoucí: Smetana Vít
Tůma Oldřich, Vilímek Tomáš, Taterová Eva, Koura Jan, Bílý Matěj, Maršálek Zdenko

Tematické weby

Košík