Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.

Assignment:
Research Group on the History of Czechoslovak Society

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
cuhra@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 356

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty:

Pedagogická činnost:

Výběr z osobní bibliografie:

Články, recenze a anotace:

Thematic webs

Basket