Adam Hudek, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
hudek@usd.cas.cz

Badatelské zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Grantové a výzkumné projekty:

Výběrová bibliografie

Monografie a redigované práce:

Vybrané články a studie:

Osobní stránky na Academia.edu.

 

Tematické weby

Košík