Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Zařazení:
Pracovní skupina pro studium studené války

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
kolenovska@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 350

Vzdělání

Odborná praxe

Badatelské zaměření: Československo v mezinárodním komunistickém hnutí, československo-sovětské a československo-čínské vztahy, KSČ a globální jih

Badatelské zaměření: filozofie a koncepty ruských dějin, sovětské dějiny a zahraniční politika, veřejná diplomacie v mezinárodních vztazích, běloruská emigrace; Výzkumný záměr FSV UK: Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Zahraniční studijní pobyty, konference

Vybrané publikace

Monografie

Studie a články

Recenze

Tematické weby

Košík