Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences, Research Group for Cold War Studies

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
kolenovska@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 350

Vzdělání

Odborná praxe

Badatelské zaměření: Československo v mezinárodním komunistickém hnutí, československo-sovětské a československo-čínské vztahy, KSČ a globální jih

Badatelské zaměření: filozofie a koncepty ruských dějin, sovětské dějiny a zahraniční politika, veřejná diplomacie v mezinárodních vztazích, běloruská emigrace; Výzkumný záměr FSV UK: Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika

Zahraniční studijní pobyty, konference

Vybrané publikace

Monografie

Studie a články

Recenze

Thematic webs

Basket