PhDr. Michaela Šmidrkalová, Ph.D. (roz. Kůželová)

Zařazení:
Pracovní skupina pro soudobé environmentální dějiny

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
smidrkalova@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Grantové a výzkumné projekty:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Monografie:

Články a studie:

Konference a workshopy:

Tematické weby

Košík