Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.

Assignment:
Inclusive History Research Group

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
sadilkova@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 350

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Grantové a výzkumné projekty:

Ediční činnost:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy:

Thematic webs

Basket