Mgr. Milan Sovilj, Ph.D.

Mgr. Milan Sovilj, Ph.D.

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
sovilj@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 374

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy:

Thematic webs

Basket