doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Centrum dějin vědy

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
strbanova@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 617

Tematické weby

Košík