Časopis Soudobé dějiny nově online!

Časopis Soudobé dějiny/Czech Journal of Contemporary History je nyní kompletně dostupný v elektronické podobě na našem novém webu (www.sd.usd.cas.cz). Jedná se o odborný recenzovaný historický časopis o dějinách 20. a 21. století se zaměřením na témata spjatá s existencí Československa a České republiky v širokém mezinárodním kontextu. Časopis publikuje články v češtině, slovenštině a angličtině a vychází v tištěné a elektronické (Open Access) formě třikrát ročně (30. 4., 31. 8., 31. 12.). Časopis řídí z pověření ředitele ústavu redakční tým spolu s redakční radou. Na jeho stránkách se publikují studie, eseje, materiálové články, recenze, dokumenty, memoáry, zprávy o historických konferencích a knižní anotace. Soudobé dějiny/CJCH přinášejí původní autorské příspěvky a důraz se přitom klade na primární historický výzkum. Časopis usiluje o celkovou otevřenost tematickou, metodologickou, oborovou i žánrovou a vítají věcné diskuse či polemiky. Soudobé dějiny/CJCH mají ambici oslovit nejen profesionální historiky a příbuzné odborníky nebo učitele dějepisu, ale také zaujmout širší veřejnost. Záměrem Soudobých dějin/CJCH je přispívat k hlubšímu a odborně zdůvodněnému pohledu na nedávnou minulost, k obnovování společenské paměti, k prohlubování smyslu pro historickou reflexi a v neposlední řadě také k profilaci soudobých dějin jako svébytné historické disciplíny v České republice, potažmo ve střední Evropě. Časopis je indexován v databázích CrossRef, CEEOL a ERIH PLUS. Publikované recenze zveřejňuje Recensio.net. Časopis je uchováván a archivován v Národní knihovně ČR (tištěná verze ISSN 1210-7050) a v Národní technické knihovně ČR (online verze ISSN 2695-0952).

Thematic webs

Basket