Ústavní semináře

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá od roku 2002 metodologický seminář k soudobým dějinám, jehož cílem je vytvořit platformu pro akademickou diskusi nad nejnovějšími výzkumnými projekty českých dějin i mezinárodních vztahů.

Semináře se konají poslední středy v měsíci od 16:00 ve studovně ÚSD (Vlašská 9).

Zájemci jsou srdečně zváni.

 

Nejbližší semináře:

26. dubna
Jiří Pondělíček (Institut mezinárodních studií FSV UK)
Jaderná hrozba v USA v padesátých letech 20. stol.

31. května
Jan Dobeš (FF UK / ÚSD AV ČR)
Rehabilitace obětí politických procesů 1955-1963: poznaná nutnost nebo morální výzva?

21. června
Martin Štefek (FF UK/ÚSD AV ČR)
Perestrojka v Šamotce. Nad rukopisem knihy o vzniku jednoho státního podniku

—————————————————————————————————
Anotovaný přehled všech uskutečněných seminářů je k dispozici zde.

Konání seminářů k moderním židovským dějinám sledujte na www.jewishhistory.usd.cas.cz.
Konání workshopů k romským dějinám sledujte na www.romanihistories.usd.cas.cz.

 

 

Thematic webs

Basket