Zemřela dlouholetá pracovnice našeho ústavu Milena Janišová

S velkou lítostí jsme přijali smutnou zprávu o odchodu naší kolegyně, dlouholeté vedoucí edičního oddělení Mileny Janišové (2. 2. 1940 – 26. 9. 2020). Patřila k zakladatelské generaci, jejíž odkaz zůstává ve zdech našeho ústavu a na jejíchž ramenou stojíme dnes my všichni v ÚSD, jak se nedávno výstižně vyjádřili Vítězslav Sommer a Michal Kopeček. Bez příkladné osobní iniciativy Mileny Janišové by nevyšla dlouhá řada naprosto zásadních publikací, které tvořily a tvoří profil celého oboru. Čest její památce!

Milena Janišová také léta působila ve správní radě Československého dokumentačního střediska, které zveřejnilo krátký medailon, vzpomínku Viléma Prečana a smuteční projev Pavla Seiftera zde.

Thematic webs

Basket