Mgr. Júlia Čížová

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences, Research Group on Contemporary Environmental History

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
cizova@usd.cas.cz

Odborné zaměrení:

Vzdělání:

Grantové a výzkumné projekty:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy:

Thematic webs

Basket