PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc.

PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc.

Assignment:
Department of the History of Ideas and Conceptual History, Centre for the History of Sciences and Humanities

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
hadravova@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 627

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Zahraniční pobyty a stáže:

Ocenění:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie (výběr z posledních let):

Recenze: (výběr z posledních let)

Konference a workshopy (výběr z posledních let):

Kompletní bibliografie zde

Thematic webs

Basket