PhDr. Alena Hadravová, CSc.

Assignment:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Centrum dějin vědy

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
hadravova@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 627

 

Thematic webs

Basket