PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.

Assignment:
Department of Political History

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
hoppe@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 368

Odborné curriculum:

Ocenění:

Badatelské zaměření:

Zahraniční stáže:

Výzkumné projekty:

Osobní bibliografie:

Členství ve vědeckých radách a komisích:

Thematic webs

Basket