Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.

Assignment:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro soudobé environmentální dějiny, Pracovní skupina pro urbánní dějiny

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
janac@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 617

Thematic webs

Basket