PhDr. Antonín Kostlán, CSc.

Assignment:
Department of the History of Ideas and Conceptual History, Centre for the History of Sciences and Humanities

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
kostlan@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 622

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Bibliografie

Monografie a knižní publikace:

Články, studie a encyklopedická hesla:

Recenze, zprávy:

Editorská činnost:

Učebnice, publikace a mobilní aplikace pro širší veřejnost:

Popularizační články a stati pro širší veřejnost

Polemiky a diskuse:

Práce v rukopise a samizdatové publikace:

Interview a memoárové texty:

Grantové a výzkumné projekty (výběr):

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Konference a workshopy (výběr):

Členství v institucích a komisích:

Pedagogická činnost:

Profesní životopis na stránkách Kabinetu dějin vědy

Thematic webs

Basket