Mgr. Petra Loučová

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences, Research Group on Contemporary Environmental History

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
loucova@usd.cas.cz

ORCID ID:
0000-0002-4788-1277

Badatelské zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Účast v badatelských projektech:

Výběrová bibliografie

Kolektivní monografie:

Studie:

Články a recenze:

Ediční činnost:

Studijní a zahraniční pobyty:

Osobní stránky na Academia.edu.

Thematic webs

Basket