Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences, Research Group for Minority Studies

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
marsalek@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 373

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Grantové a výzkumné projekty:

Členství v institucích a komisích:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

 Kapitoly v monografiích:

Elektronické databáze:

Recenze, zprávy (výběr):

Konference a workshopy (posledních pět let):

 

Thematic webs

Basket