Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Assignment:
Oddělení sociálních a kulturních dějin, Centrum orální historie

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
mucke@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 358

Education:

Specialisation:

Employment History:

Professional and Administrative Appointments (selected):

International Conferences (selected):

Selected Bibliography:

Monographs

Articles

Reviews

Editorship

Thematic webs

Basket