Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D.

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences, Research Group on Contemporary Environmental History, Research Group for Cold War Studies

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
olsakova@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 621

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Monografie:

Ediční práce atd.:

Studie, články a větší recenze:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty, ocenění:

Osobní stránky na academia.edu

Thematic webs

Basket