doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

Assignment:
Department of Political History, Research Group on the History of the Communist Party of Czechoslovakia

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

E-mail:
pernes@usd.cas.cz

Telephone:
544 222 528, 607 526 016

Vzdělání a kvalifikace:

Profesionální aktivity:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty (udělené granty):

Pedagogická činnost:

Členství ve vědeckých a redakčních radách, v komisích a vědeckých společnostech:

Osobní bibliografie (výběr od r. 2003):

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Thematic webs

Basket