Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.

Assignment:
Department of Social and Cultural History, Oral History Center

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
schindler@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 359

Vzdělání:

Praxe a zaměstnání:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty:

Členství v institucích:

Bibliografie:

Thematic webs

Basket