Mgr. Martin Štefek, Ph.D.

Assignment:
Department of Political History

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
stefek@usd.cas.cz

Research interests:

Education:

Professional career:

International studentships:

Research projects:

Selected bibliography:

Thematic webs

Basket