PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

Assignment:
I. Politics, institutions, power

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
tuma@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Grantové a výzkumné projekty:

Členství v institucích a komisích (výběr):

a) instituce

b) redakční rady

Monografie:

Ediční činnost (výběr):

Články a studie (výběr):

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy:

Thematic webs

Basket