Mgr. Renata Berkyová

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
berkyova@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 350

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Lektorská činnost:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Autorská, odborná spolupráce:

Články a studie:

Konference a workshopy:

Thematic webs

Basket