Mgr. Michal Ďurčo, Ph.D.

Assignment:
III. Knowledge, culture, expertise

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
durco@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Členství v institucích a komisích:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy:

Thematic webs

Basket