Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Assignment:
Department of Social and Cultural History, Oral History Center

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
hlavacek@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 359

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Ostatní praxe:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Konference:

Workshopy:

Recenze, zprávy:

Popularizace:

Thematic webs

Basket