doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

Assignment:
I. Politics, institutions, power

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

E-mail:
pernes@usd.cas.cz

Telephone:
544 222 528, 606 698 638

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Ocenění:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie a kapitoly ve vědeckých monografiích:

Ediční činnost:

Články a studie (výběr za posledních 10 let):

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy:

Thematic webs

Basket