Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D.

Assignment:
Department of Political History, Parliaments in Transition Research Group, Research Group on the History of Post-Socialism

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
zahradnicek@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 635

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné a grantové projekty:

Osobní bibliografie:

Thematic webs

Basket