Seminář: Rehabilitace obětí politických procesů 1955–1963: poznaná nutnost nebo morální výzva?

Politické procesy, probíhající v Československu na přelomu 40. a 50. let, rezonovaly mocně (nejen) ve vnitřním životě strany. Postižena byla totiž také řada představitelů strany a státu, a proto počátkem roku 1955 ustavil ÚV KSČ první rehabilitační komisi. Její činnost byla sice již po dvou letech ukončena, ale v následující dekádě vzniklo obdobných komisí několik, protože dosavadní výsledky rehabilitací nebyly považovány za uspokojivé. Politickými procesy se kromě těchto komisí zabývaly také příslušné státní orgány (především prokuratura a ministerstvo spravedlnosti). Seminář se zaměří na otázku, jakým způsobem „stín“ procesů dopadal na stranu a stát. Procesy budou nazírány jako politická, morální a do jisté míry snad i intelektuální výzva, která stála před vedením strany, stranickými ideology a v první polovině 60. let i před celou členskou základnou KSČ. Hlavní host semináře nejprve představí různé argumentační strategie, které vysvětlovaly, jak se procesy „vyráběly“ a proč k nim mohlo docházet. Následně se pokusí o introspekci do individuálního uvažování straníků na různých úrovních stranické hierarchie.

Vystupující: Jan Dobeš (ÚSD AV ČR / FF UK)
Komentují: Klára Pinerová (ÚSD AV ČR) a Tomáš Bursík (ABS)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Thematic webs

Basket