Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

Zařazení:
I. Politika, instituce, moc

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
dobes@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty a stáže:

Členství v redakčních radách:

Tematické weby

Košík