Kontakty a služby

Knihovna a studovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Vlašská 9, Praha 1, 118 00
Tel.: +420 257 286 361

Otevírací doba pro veřejnost

pondělí, úterý a čtvrtek 9.00 – 16.30

Vedoucí knihovny, ASEP, katalogizace

Mgr. Gabriela Golasová
E-mail golasova@usd.cas.cz
telefon: +420 257 286 365

Akvizice, výměna, MMVS

Lenka Přibylová
E-mail pribylova@usd.cas.cz
telefon: +420 257 286 345

Studovna, periodika, MVS

Eliška Trávníčková
E-mail studovna@usd.cas.cz
telefon: +420 257 286 361

Bibliografie

Eva Štěpánová
E-mail stepanova@usd.cas.cz
telefon: +420 257 286 345

Služby

Výpůjční služby

–  knižní a časopisecké fondy jsou veřejnosti přístupné prezenčně (pracovníkům ústavu také absenčně). Většina fondu je dostupná bezprostředně, část uložená v depozitáři v Jenštejně do dvou pracovních dnů.

Meziknihovní výpůjční služby

–  poskytuje knihovna ÚSD všem knihovnám v ČR. Vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční službu zajišťuje jen ústavním pracovníkům.

Elektronické služby

– přístup k internetu, wi-fi, přístup k vybraným placeným databázím

Bibliograficko-informační a rešeršní služby

– zpracování rešerší, pomoc při vyhledávání domácí i zahraniční oborové literatury, další poradenské služby vztahující se k oboru

Reprografické služby

– tiskárna, kopírka, čtečka mikrofilmů s tiskárnou jsou poskytovány pro vlastní potřebu uživatelů v režimu autorského zákona. Poplatky za zhotovené kopie jsou uvedeny v Ceníku reprografických a rešeršních služeb.

Provoz knihovny se řídí Knihovním řádem. Studovna je zabezpečena radiofrekvenčním systémem GATEWAY.

Tematické weby

Košík