Publikační činnost

Publikační výstupy pracovníků Ústavu pro soudobé dějiny jsou zveřejňovány prostřednictvím on-line databáze ASEP (Evidence výsledků vědecké práce v AV ČR). ASEP obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědecké práce v ústavech AV ČR a je dán směrnicí Akademické rady 4/2013 o tvorbě a využívání celoakademické databáze ASEP. Údaje v ASEP jsou podkladem pro každoroční export vybraných záznamů do databáze RIV (Rejstříku informací o výsledcích).

Programová nadstavba Analytika ASEP slouží pro zobrazení analytických přehledů, umožňuje vytvářet bibliografické, statistické a grafické přehledy ústavů, jednotlivých oddělení a autorů AV ČR, které v online katalogu nelze zobrazit.

Formuláře pro hlášení údajů do ASEPu

A1: abstrakt z periodika
A2: abstrakt ze sborníku
B: monografie, kniha jako celek
C: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
D: dizertace
E: elektronický dokument, audiovizuální tvorba, webová prezentace
G: konferenční sborník (tuzemská konference)
H: konferenční sborník (zahraniční konference)
J: článek v odborném periodiku
K: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
L2: Specializované mapy s odborným obsahem
L3: Certifikovaná metodika
M: část monografie, knihy
N: článek v novinách, ve vědeckopopulárním periodiku
O: ostatní dokumenty
R1: recenze v periodiku
R2: recenze ve sborníku
T1: překlad v periodiku
T2: překlad kapitoly
T3: překlad knihy
U: uspořádání konference, workshopu, výstavy

Všechny formuláře ke stažení zde zde. Všechny druhy výsledků k začlenění do ASEP/RIV i s podrobným popisem najdete zde. Podrobnější informace k ASEPu a související problematice jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány na stránkách Knihovny AV ČR zde .

Pro vyhledávání projektů využijte systém Centrální evidence projektů CEP.

Zpracovatelka ASEP pro ÚSD: Mgr. Gabriela Golasová, golasova@usd.cas.cz, tel. 257 286 365.

Tematické weby

Košík