Elektronické zdroje

Rozhovory Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970

189 rozhovorů členů „Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970“ s významnými českými a slovenskými představiteli roku 1968, které byly pořízeny v letech 1990–1991. Transkripty rozhovorů jsou unikátní po obsahové i formální stránce. Otázky kladou historici, kteří se rovněž dají označit za „osmašedesátníky“, případně se jedná o badatele neskrývaně píšící v reformě-komunistickém narativu. V důsledku toho přepisy nejsou jen faktograficky cenným příspěvkem k společensko-politickému vývoji pražského jara, ale často připomínají dialog respondenta a tazatele, který lze interpretovat také v dalších rovinách. Rozhovory jsou díky finanční podpoře AV ČR na provoz pracovišť (2021) dostupné online v digitální podobě, a to po předchozí dohodě se správcem sbírky (dr. Jiří Hoppe) prostřednictvím zabezpečeného rozhraní Digitálních sbírek COH po předchozím vyplnění badatelského listu (inventář sbírky).

Dokumentace Koordinačního centra Občanského fóra

V archivu Koordinačního centra Občanského fóra se nachází dokumentace ze zasedání jeho vrcholných grémií z prosince 1989 až února 1991 a interní informační bulletiny Infórum obsahující další informace a dokumenty vztahující se k politickému působení Koordinačního centra OF v době pádu komunistické diktatury a přechodu Československa k demokracii. Jedná se o zápisy z rady KC OF, sněmů KC OF, kolegia KCOF, kruhu KC OF, politické komise KC OF a informační bulletin KC OF – Inforum. Cenné jsou tyto písemnosti především jako primární zdroj pro poznání toho, jak fungovalo, o čem rozhodovalo a jak bylo strukturováno a řízeno celorepublikové politické hnutí „sametové revoluce“. Dávají nahlédnout do problémů československé politiky v klíčovém roce politické změny (1990) a bohatě dokumentují rychlé politické štěpení ve strukturách hnutí, které jednoznačným způsobem zvítězilo ve svobodných parlamentních volbách v červnu 1990, aby se v dalším půlroce rozdělilo na Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí a tím předurčilo další politický vývoj především v českých zemích. Část materiálů (14 kartonů) je díky finanční podpoře AV ČR na provoz pracovišť (2021–2022) dostupná online v digitální podobě, a to po předchozí dohodě se správcem sbírky (dr. Jiří Suk) prostřednictvím zabezpečeného rozhraní Digitálních sbírek COH po předchozím vyplnění badatelského listu (inventář sbírky).

Vědění pro všechny! Věda a technika mezi osvětou a propagandou během nacistické okupace, 1939-1945

Jednotlivé česko-anglické panely ke stejnojmenné výstavě (2021). Stáhnout výstavu

Online konference ,,Orální historie v čase krizí“

Záznam ze 7. mezinárodní konference České asociace orální historie, kterou uspořádala Česká asociace orální historie ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve dnech 18.-19. 2. 2021. YouTube kanál ústavu

Online konference ,,Za rovnocennost evropských plemen“: Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu

Konferenční příspěvky s audiokomentářem, 21. 10. 2020, Praha. Zobrazit příspěvky

Online fórum 30 let soudobých dějin

Záznam série online seminářů u příležitosti 30. výročí založení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR konaných 22. 9. – 13. 10. 2020. YouTube kanál ústavu

Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989

Ed. Jiří Kocian. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. Stáhnout publikaci

Online encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945

Ed. Jaroslav Hrbek. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Stáhnout publikaci

Dokumenty o perzekuci a odporu

Kompletní dokumentační a pramenná řada, publikovaná v letech 1992–1994. Stáhnout publikace

Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Digitalizované svazky ediční řady, publikované v letech 1992–1998. Stáhnout publikace

Rozděleni minulostí: Vytváření politických identit v České republice po roce 1989

Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. Stáhnout publikaci

Sborník z konference „1989–2009: Společnost – Dějiny – Politika“

Ed. Adéla Gjuričová. Praha: Heinrich Böll Stiftung, 2010. Stáhnout publikaci

Sborník z konference „Únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti“

Ed. Jiří Kocian, Markéta Devátá. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. České křižovatky evropských dějin, sv. 3. Stáhnout publikaci

Sborník z konference „Pražské jaro 1968: občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů“

Ed. Oldřich Tůma, Markéta Devátá. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. České křižovatky evropských dějin, sv. 4. Stáhnout publikaci

Sborník z konference „Charta 77: od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977–1989“

Ed. Oldřich Tůma, Jiří Suk, Markéta Devátá. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. Stáhnout publikaci

Z dopisů Jaroslava Heyrovského (Výběr z korespondence z let 1919–1967)

Ed. Jiří Jindra. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. Stáhnout publikaci

Jaroslav Heyrovský a Spojené státy americké (Výběr z korespondence z let 1928–1967)

Ed. Jiří Jindra. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014. Stáhnout publikaci

Soumrak selského stavu 1945–1989 (přílohy: dokumenty)

Karel Jech. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. Stáhnout publikaci

Proměny české společnosti (1948–1960). Venkov (přílohy: dokumenty)

Karel Kaplan. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. Stáhnout publikaci

Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004

Ed. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Stáhnout publikaci

Bibliografie k dějinám Československa 1969–1990

Ed. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. Stáhnout publikaci

Pražské jaro ´68. Bibliografie

Ed. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013. Stáhnout publikaci

Soudobé dějiny. Bibliografie – obsah ročníků 1993–2008

Ed. Věra Břeňová. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. Stáhnout publikaci

Ediční řady ÚSD – bibliografie

Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2020. Stáhnout pdf

 

Další digitalizované dokumenty a publikace je možné stáhnout na stránkách tematických webů Komunistická strana Československa a bolševismus či Antologie textů z disentu a exilu (1969–1989).

Digitalizace vybraných publikací byla finančně podpořena programem ,,Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2018) v rámci aktivity ,,Dokumentační středisko ÚSD AV ČR“. Digitalizace vybraných sbírek dokumentů a pramenů byla finančně podpořena dotací na činnost pracovišť (Akademie věd České republiky, 2021).

logo_strategie_21-300x174

 

Tematické weby

Košík