Mgr. Michaela Tučková

Zařazení:
Oddělení politických dějin, Pracovní skupina pro paměťová studia

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
tuckova@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 634

Vzdělání:

Zaměstnání

Výzkumné a grantové projekty:

Osobní bibliografie:

Tematické weby

Košík