Kontakty

Sídlo pracoviště

Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1
+420 257 286 362
sekretariat@usd.cas.cz

Detašované pracoviště Praha

Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha 6
+420 221 990 634 (Oddělení dějin idejí a konceptů)
+420 221 990 611 (Centrum dějin vědy)

Detašované pracoviště Brno

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
+420 544 222 528, +420 541 210 378

Vedení ústavu

Ředitel Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
+420 257 286 362, vanek@usd.cas.cz

Zástupce ředitele Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
+420 257 286 358, mucke@usd.cas.cz

Zástupce ředitele pro věci provozní, finanční a majetkové Mgr. David Weber
+420 257 286 372, weber@usd.cas.cz

Vědecká tajemnice PhDr. Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
+420 257 286 362, kratka@usd.cas.cz

PR manažer Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
+420 257 286 359, hlavacek@usd.cas.cz

Knihovna

Vedoucí knihovny Mgr. Gabriela Golasová
+420 257 286 365, golasova@usd.cas.cz

Vedoucí studovny Eliška Trávníčková
+420 257 286 361, studovna@usd.cas.cz

Bibliografka Eva Štěpánová
+420 257 286 345, stepanova@usd.cas.cz

Sbírky

Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970
Správce sbírky PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.
+420 257 286 368, hoppe@usd.cas.cz

Archiv Koordinačního centra Občanského fóra
Správce sbírky PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.
+420 257 286 368, suk@usd.cas.cz

Soudobá dokumentace
Správce sbírky Mgr. Michaela Tučková
+420 221 990 634, tuckova@usd.cas.cz

Digitální sbírky Centra orální historie
Správce sbírky Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
+420 257 286 359, hlavacek@usd.cas.cz

Redakce časopisu

Vedoucí redaktor PhDr. Milan Drápala
+420 257 286 344, drapala@usd.cas.cz

Vedoucí editor anglické mutace Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
+420 257 286 374, smetana@usd.cas.cz

Orgány veřejné výzkumné instituce

Rada pracoviště

Tajemník Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.
+420 257 286 373, marsalek@usd.cas.cz

Mgr. Markéta Devátá, Ph.D. (ÚSD, předsedkyně), PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (ÚSD, místopředsedkyně), Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. (ÚSD); Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (FF JČU); PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. (ÚSD); PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (ÚSD); Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (FF UPCE); PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc. (ÚSD); Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. (ÚDA UK); PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (ÚČL AV ČR); Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK); PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (ÚSD); Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ÚSD); Rada pracoviště byla zvolena 4. 1. 2017.

Dozorčí rada

Tajemnice PhDr. Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
+420 257 286 362, kratka@usd.cas.cz

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (ÚSP AV ČR, předsedkyně), Mgr. David Weber (ÚSD, místopředseda), Ing. Petr Bobák, CSc. (KAV ČR); PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. (SOA Praha); Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (FSV UK)

Tematické weby

Košík