Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Ediční řada Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR byla založena v roce 1992 a představuje publikační základnu pro zveřejňování dokumentů a materiálových studií z oboru soudobých dějin Československa. Nejstarší Sešity mají převážně pracovní charakter a jejich cílem bylo přinášet dílčí výsledky dlouhodobých badatelských záměrů, čemuž odpovídají i formální náležitosti. Novější vydání již splňují náležitosti kladené na individuální či kolektivní monografie. V této sekci postupně naleznete všechny publikované a dnes již nedostupné Sešity od roku 1992 v digitalizované podobě (fulltextově vyhledatelné PDF). Seznam je průběžně aktualizován. V případě, že jsou Sešity ještě v prodeji, uvádíme odkaz na náš eshop.

obalka_sesity_usd

JIČÍN, Rudolf et al. (eds.). Československo a Marshallův plán: sborník dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 131 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 1. ISBN 80-85270-02-1 (otevřít)

KAPLAN, Karel (ed.). Kádrová nomenklatura KSČ 1948–1956: sborník dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 199 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 2. ISBN 80-85270-04-8 (otevřít)

BÍLEK, Jiří – KAPLAN, Karel. Pomocné technické prapory 1950–1954. Tábory nucené práce v Československu v letech 1948–1954: vznik, vývoj, organizace a činnost. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 199 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 3. ISBN 80-85270-06-4 (otevřít)

JIČÍN, Rudolf – KAPLAN, Karel – ŠILAR, Jaroslav (eds.). Pražské dohody 1945–1947. sborník dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 259 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 4. ISBN 80-85270-07-2 (otevřít)

ADAMOVÁ, Karolina – ZAVACKÁ, Katarína – KAPLAN, Karel. K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938–1948: studie; Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6. 10. 1938 do apríľa 1945; První poválečná vláda: komentované dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 165 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 5. ISBN 80-85270-09-9 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Majetkové zdroje KSČ v letech 1945–1952: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 83 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 6. ISBN 80-85270-11-0 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Příprava Ústavy ČSR v letech 1946–1948: diskuse v Národní frontě a názory expertů: soubor dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 348 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 7. ISBN 80-85270-13-7 (otevřít)

ŠUTAJ, Štefan. „Akcia Juh“ – odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949: štúdia. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 84 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 8. ISBN 80-85270-14-5 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953–1957 a 1968–1975. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 98 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 9. ISBN 80-85270-15-3 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Aparát ÚV KSČ v letech 1948–1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 151 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 10. ISBN 80-85270-20-X (otevřít)

PECKA, Jindřich. Dělnické výbory na obranu svobody tisku: 1968: edice pramenů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 231 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 11. ISBN 80-85270-25-0 (otevřít)

KOUDELKA, František – KAPLAN, Karel – GEBAUER, František – VYHNÁLEK, Rudolf. Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948–1989: statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 12. ISBN 80-85270-24-2 (otevřít)

KOUDELKA, František. Státní bezpečnost 1954–1968: základní údaje. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 236 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 13. ISBN 80-85270-27-7 (otevřít)

KAPLAN, Karel. Sovětští poradci v Československu 1949–1956. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 14. ISBN 80-85270-26-9 (otevřít)

KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948–1954: dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 214 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 15. ISBN 80-85270-28-5 (otevřít)

MADRY, Jindřich. Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969–1970 a role ozbrojených sil. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 169 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 16. ISBN 80-85270-30-7 (otevřít)

STÁTNÍK, Dalibor. Sankční pracovní právo v padesátých letech: vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 176 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 17. ISBN 80-85270-32-3 (otevřít)

BENČÍK, Antonín. Operace „Dunaj“: Vojáci a Pražské jaro 1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 266 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 18. ISBN 80-85270-33-1 (otevřít)

SVOBODOVÁ, Jana. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948–1992: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 90 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 19. ISBN 80-85270-34-X (otevřít)

KOUTSKÁ, Ivana – SVÁTEK, František (eds.). Politické elity v Československu 1918–1948: sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 259 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 20. ISBN 80-85270-35-8 (otevřít)

GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 153 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 21. ISBN 80-85270-36-6 (otevřít)

KAPLAN, Karel – TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945–1956: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 183 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 22. ISBN 80-85270-38-2 (otevřít)

TUREK, Otakar. Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 106 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 23. ISBN 80-85270-46-3 (otevřít)

GÍMEŠ, Emil – KOUDELKA, František. Počátky „normalizace“ na severní a střední Moravě: sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 24. ISBN 80-85270-56-0 (otevřít)

BŘACH, Radko. Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973. Od prvních rozhovorů po ratifikaci smlouvy: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 25. ISBN 80-85270-37-4 (otevřít)

HYNDRÁKOVÁ, Anna – KREJČOVÁ, Helena – SVOBODOVÁ Jana. Prominenti v ghettu Terezín 1942–1945: edice dokumentů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 338 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 26. ISBN 80-85270-51-X. (eshop)

HOFFMANN, Roland J. Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslowakei nach der kommunistischen Machtegreifung vom Februar 1948 und die provisorische Aufnahme der Flüchtlinge in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 27. ISBN 80-85270-49-8 (otevřít)

MAŇÁK, Jiří. Čistky v Komunistické straně Československa 1969–1970. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 28. ISBN 80-85270-59-5 (otevřít)

CUHRA, Jaroslav. Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969–1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 29. ISBN 80-85270-64-1 (eshop)

MÍŠKOVÁ, Alena – BARVÍKOVÁ, Hana – ŠMÍDÁK, Miroslav. Československá akademie věd 1969–1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 30. ISBN 80-85270-79-X (otevřít)

HRADECKÁ, Vladimíra – KOUDELKA, František. Kádrová politika a nomenklatura 1969–1974. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 31. ISBN 80-85270-83-8 (otevřít)

 

Digitalizace Sešitů ÚSD AV ČR byla finančně podpořena programem ,,Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2018) v rámci aktivity ,,Dokumentační středisko ÚSD AV ČR“.

logo_strategie_21-300x174

Tematické weby

Košík