Vyhlížení atomového věku I. Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století

Michaela Šmidrkalová

190 Kč

Koupit

Studie „Vyhlížení atomového věku I: Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století” se zabývá dobovými představami či obrazy (imagery) o jaderné energii a energetice. Tyto obrazy jsou zároveň umístěny do kontextu popularizace jaderné energie v Československu ve druhé polovině padesátých let. První část knihy, nazvaná „Vytváření atomového věku“, se zaměřuje na popularizaci jaderné energie v Československu v padesátých letech – zkoumá tedy kontext vzniku článků a knih s tematikou jaderné energie a energetiky. Zároveň se věnuje autorům píšícím o jaderné energii a tištěným médiím, na jejichž stránkách se čtenáři v Československu s jadernou energií či energetikou, respektive jejími obrazy, seznamovali. Neopomíjí ani nakladatelství, která popularizující literaturu o tomto tématu vydávala. V kapitole jsou rovněž představeny dvě československé tiskové kampaně z poloviny padesátých let – spuštění první sovětské jaderné elektrárny v Obninsku v roce 1954 a nabídka Sovětského svazu pomoci Československu a dalším lidově demokratickým zemím s jejich mírovým jaderným programem z počátku roku následujícího. Druhá část knihy, „Průvodce atomovým věkem”, se pak věnuje některým představám o budoucím atomovém věku od dobové ideologické interpretace této očekávané epochy až ke konkrétním popisům budoucích vymožeností, ať už šlo o dopravní prostředky, či termojaderné elektrárny. Třetí část, „Odcházení atomového věku”, ukazuje, jak se obrazy jaderné energie a energetiky od šedesátých let proměňovaly i jak se dále vyvíjely osudy těch, kteří tvořili obrazy jaderné energie z let padesátých.

ŠMIDRKALOVÁ, Michaela. Vyhlížení atomového věku. Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. 128 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 53. ISBN 978-80-7285-236-9.

Vyhlížení atomového věku I. Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík