Orgány výzkumné instituce

Rada pracoviště

Tajemník: Mgr. Ondřej Holub, Ph.D.
holub@usd.cas.cz

Složení Rady pracoviště je platné k 12. 4. 2023.

Dozorčí rada

Tajemnice: Mgr. Anna Macourková
+420 257 286 362, macourkova@usd.cas.cz

Složení Dozorčí rady je platné k 1. 2. 2024.

Tematické weby

Košík