Marxismus jako projekt nové společnosti. Dvě studie ke společenským vědám 1945–1969

Markéta Devátá

160 Kč

Koupit

Práce se věnuje problematice společenských věd z hlediska definování a naplňování jejích ideových cílů. Zabývá se konstituováním ideologického rámce, v němž se společenské vědy pohybovaly, a vzájemným ovlivňováním společenskovědní politiky a praxe. První studie se soustřeďuje na problematiku politických věd v procesu ztotožňování jejich obsahu s marxisticko-leninským paradigmatem a jejich zpětného vymezování v rámci společenských věd. Sleduje jejich aplikovanou podobu v politickém vzdělávání (marxismus-leninismus, vědecký komunismus), rekonstituování sociálních věd jako rámce pro sociálně-politický výzkum (sociologie, politologie). Usiluje o stručný nástin přínosu společenských věd společenské reformě roku 1968 a základních postupů likvidace společenskovědních reformních projektů v rámci „konsolidačního“ procesu po srpnu 1968. Druhá studie se zabývá hlavními ideovými konflikty ve společenských vědách jako projevů reálného dopadu mocenského formulování směřování vědy. Sleduje ideové zdroje těchto konfliktů vnímané z jedné strany jako východiska destalinizačního úsilí a z druhé jako projevy nepřípustné revize vládnoucích ideologických principů a snaží se postihnout, jak zásady uplatňované při řešení těchto politických kauz ovlivňovaly další společenskovědní politiku i praxi.

DEVÁTÁ, Markéta. Marxismus jako projekt nové společnosti: dvě studie ke společenským vědám: 1945–1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2014. 131 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 46. ISBN 978-80-7285-175-1.

Marxismus jako projekt nové společnosti. Dvě studie ke společenským vědám 1945–1969

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík