Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948

Markéta Devátá, Doubravka Olšáková, Vítězslav Sommer, Peter Dinuš

Publikace se věnuje problematice vědní a vzdělávací politiky KSČ v letech 1945–1960, s přesahy jednak směrem k předválečným intelektuálním zdrojům komunistického diskurzu, ale i k návazným společenským zdrojům reformy roku 1968. Přináší širší pohled na kontury politického vývoje v oblasti vědy, kultury a školské politiky a na vývoj stranické historiografie a činnost Ústavu dějin KSČ v 50. letech v souvislosti s formováním linie závazného výkladu československých dějin a jejích pokrokových tradic. Další část se soustřeďuje na analýzu hlavních vzdělávacích trendů nově založených vysokých škol (Vysoké školy politických a hospodářských věd, resp. Vysoké školy politické při ÚV KSČ) orientovaných na výchovu tzv. ideologických kádrů.

DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, Vítězslav – DINUŠ, Peter. Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010. 279 s. Práce z dějin vědy, sv. 23. ISBN 978-80-7285-123-2.

Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Markéta Devátá

Doubravka Olšáková

Vítězslav Sommer

Tematické weby

Košík