Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964

Doubravka Olšáková, Jiří Janáč

Stalinský plán přetvoření přírody, který byl v SSSR spuštěn na podzim roku 1948, zásadně ovlivnil také československý přístup k poválečné obnově a přestavbě přírody a životního prostředí. Publikace sleduje hlavní rysy tohoto ambiciózního plánu, jehož provedením byli v ČSR pověřeni Rudolf Slánský a Josef Smrkovský, proces jeho implementace, institucionální zakotvení i nakládání s přírodními zdroji, které se v komunistickém Československu odehrávalo v duchu radikálního odmítnutí malthusiánských teorií.

OLŠÁKOVÁ, Doubravka – JANÁČ, Jiří. Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964. Praha: Academia, 2018. 291 s. Šťastné zítřky; sv. 29. ISBN 978-80-200-2825-9.

Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948-1964

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík