Lev Thun – Alexis de Tocqueville. Korespondence 1835–1856

Hana Fořtová, Doubravka Olšáková

Významný český šlechtic a politik Lev Thun (1811–1888) udržoval s většími či menšími přestávkami přes dvacet let korespondenci s Alexisem de Tocqueville (1805–1859), největším francouzským politickým myslitelem 19. století. Námětem dopisů je nejen nástup demokracie v moderním světě, ale též dobově významné téma reformy vězeňství, v níž se oba autoři aktivně angažovali. Nakladatelství Oikoymenh připravilo zrcadlové česko-francouzské vydání korespondence obou autorů z let 1835–1856 společně s komentovaným zrcadlovým česko-německým vydáním Thunova návrhu vězeňské reformy z roku 1836. Edici doplňuje úvodní studie editorek a překladatelek H. Fořtové a D. Olšákové, jež témata korespondence zasazuje do dobového kontextu.

FOŘTOVÁ, Hana – OLŠÁKOVÁ, Doubravka (eds.). Lev Thun – Alexis de Tocqueville: korespondence 1835–1856. Praha: Oikoymenh, 2011. 351 s. ISBN 978-80-7298-463-3.

Lev Thun – Alexis de Tocqueville. Korespondence 1835–1856

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík