In memoriam Johann Wolfgang Brügel

Soňa Nezhodová, Doubravka Olšáková,  Vilém Prečan

Sborník předkládá texty příspěvků, které zazněly na semináři věnovaném významné osobnosti novodobých česko-německých dějin J. W. Brügelovi, který se uskutečnil v září 2006 v Hustopečích. Jejich autory jsou čeští a němečtí historikové zabývající se nejen osobnosti J. W. Brügela, ale také širšímu okruhu otázek česko-německých vztahů, především po roce 1945.

NEZHODOVÁ, Soňa – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – PREČAN, Vilém (eds.). In memoriam Johann Wolfgang Brügel:  sborník z konference věnované Johannu Wolfgang Brügelovi, která se uskutečnila v Hustopečích, jeho rodném městě, dne 13. září 2006. Praha: G plus G, 2007. 278 s. ISBN 978-80-86103-98-3.

In memoriam Johann Wolfgang Brügel

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Doubravka Olšáková

 Vilém Prečan

Tematické weby

Košík