Transformace a rozdělení československé federace 1989/1990–1992. Studijní materiál pro účastníky konference

Věra Břeňová,  Vilém Prečan, Jan Rychlík, Slavěna Rohlíková

BŘEŇOVÁ, Věra – PREČAN, Vilém – RYCHLÍK, Jan – ROHLÍKOVÁ, Slavěna (eds.). Transformace a rozdělení československé federace 1989/1990–1992: studijní materiál pro účastníky konference. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 66 s.

Transformace a rozdělení československé federace 1989/1990–1992. Studijní materiál pro účastníky konference

Další publikace autorů

Věra Břeňová

 Vilém Prečan

Jan Rychlík

Slavěna Rohlíková

Tematické weby

Košík