Situační zprávy ústředního aparátu KSČ (20. listopadu – 1. prosince 1989). Pokyny a směrnice vedení KSČ nižším stranickým složkám (19. listopadu – 1. prosince 1989)

František Koudelka, Alena Nosková,  Vilém Prečan

KOUDELKA, František – NOSKOVÁ, Alena – PREČAN, Vilém (eds). Situační zprávy ústředního aparátu KSČ (20. listopadu – 1. prosince 1989). Pokyny a směrnice vedení KSČ nižším stranickým složkám (19. listopadu – 1. prosince 1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 111 s. Demokratická revoluce v Československu 1989: Studijní materiály, sv. 5-6. ISBN 80-85270-93-5.

Situační zprávy ústředního aparátu KSČ (20. listopadu – 1. prosince 1989). Pokyny a směrnice vedení KSČ nižším stranickým složkám (19. listopadu – 1. prosince 1989)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

František Koudelka

Alena Nosková

 Vilém Prečan

Tematické weby

Košík